Januar 2019
Mo
07
Fam. Niegl
14
Fam. Beranek
Fam. Hössl
Fam. Kreutzwiesner
21
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
28
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
Di
01
Fam. Fenness
08
Fam. Niegl
15
Fam. Beranek
Fam. Hössl
Fam. Kreutzwiesner
22
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
29
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
Mi
02
Fam. Fenness
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
09
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
16
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Hössl
Fam. Kreutzwiesner
23
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
30
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
Do
03
Fam. Fenness
10
Fam. Niegl
Fam. Hössl
17
Fam. Beranek
Fam. Hössl
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
24
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
31
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
Fr
04
Fam. Fenness
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
11
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Hössl
Fam. Kreutzwiesner
18
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Hössl
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
25
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
Sa
05
Fam. Fenness
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
12
Fam. Hössl
Fam. Beranek
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
19
Fam. Hössl
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
26
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
So
06
Fam. Fenness
Fam. Niegl
13
Fam. Hössl
Fam. Beranek
Fam. Niegl
Fam. Kreutzwiesner
20
Fam. Hössl
Fam. Beranek
Fam. Riegler
Fam. Kreutzwiesner
27
Fam. Beranek
Fam. Riegler
Fam. Kreutzwiesner
 
 
WEBtivation - creative web solutions