April 2019
Mo
01
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
08
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Hastenteufel
Fam. Riegler
15
Fam. Wieninger
Fam. Niegl
Fam. Kreutzwiesner
22
Fam. Hössl
Fam. Wieninger
29
Fam. Hössl
Fam. Gallhuber
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
Di
02
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
09
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Hastenteufel
Fam. Riegler
16
Fam. Wieninger
Fam. Niegl
Fam. Kreutzwiesner
23
Fam. Hössl
30
Fam. Hössl
Fam. Gallhuber
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
Mi
03
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
10
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Hastenteufel
Fam. Riegler
17
Fam. Wieninger
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
24
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Hössl
Do
04
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
11
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Hastenteufel
Fam. Riegler
18
Fam. Wieninger
Fam. Niegl
25
Fam. Hössl
Fam. Riegler
Fr
05
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
12
Fam. Wieninger
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
19
Fam. Wieninger
Fam. Niegl
26
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Hössl
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
Sa
06
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
13
Fam. Wieninger
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
20
Fam. Hössl
Fam. Wieninger
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
27
Fam. Hössl
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
So
07
Fam. Beranek
Fam. Riegler
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
14
Fam. Wieninger
Fam. Niegl
Fam. Riegler
Fam. Kreutzwiesner
21
Fam. Hössl
Fam. Wieninger
Fam. Niegl
28
Fam. Hössl
Fam. Riegler
Fam. Fuchs
 
 
WEBtivation - creative web solutions