Februar 2019
Mo
04
Fam. Niegl
11
Fam. Hössl
18
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
25
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
Di
05
Fam. Niegl
12
Fam. Hössl
19
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
26
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
Mi
06
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
13
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Hössl
20
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
27
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
Do
07
Fam. Niegl
Fam. Hössl
14
Fam. Hössl
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
21
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Jungweinpräsentation
Fam. Riegler
28
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
Fr
01
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
08
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Hössl
15
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Hössl
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
22
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flascheinweinverkauf 10-13, 15-18 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Niklas Rausch
Fam. Riegler
Sa
02
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
Fam. Riegler
09
Fam. Hössl
Fam. Niegl
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
16
Fam. Hössl
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
23
Fam. Beranek
Fam. Sulzer Flaschenweinverkauf 10-13 Uhr
Niklas Rausch
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
So
03
Fam. Niegl
Fam. Riegler
10
Fam. Hössl
Fam. Niegl
17
Fam. Hössl
Fam. Beranek
Fam. Riegler
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
24
Fam. Beranek
Niklas Rausch
Fam. Riegler
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
 
 
WEBtivation - creative web solutions