September 2017
Mo
04
Fam. Hössl
Fam. Gallhuber
Fam. Riegler
11
Fam. Niegl
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
18
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
25
Fam. Beranek
Fam. Fuchs
Di
05
Fam. Hössl
Fam. Gallhuber
Fam. Riegler
12
Fam. Niegl
Fam. Riegler
19
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
26
Fam. Beranek
Fam. Fuchs
Mi
06
Fam. Hössl
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Gallhuber
Fam. Riegler
13
Fam. Niegl
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
20
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
27
Fam. Beranek
Fam. Fuchs
Do
07
Fam. Hössl
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Gallhuber
Fam. Riegler
14
Fam. Niegl
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
21
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
28
Fam. Beranek
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
Fr
01
Fam. Hössl
Fam. Gallhuber
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
08
Fam. Niegl
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Gallhuber
Fam. Riegler
15
Fam. Niegl
Fam. Wieninger
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
22
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Fuchs
29
Fam. Beranek
Fam. Fenness
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
Sa
02
Fam. Hössl
Fam. Gallhuber
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
09
Fam. Niegl
Fam. Kreutzwiesner
Stürmische Zeiten am Weinwanderweg
Fam. Gallhuber
Fam. Riegler
16
Fam. Niegl
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Stürmische Zeiten am Weinwanderweg
Fam. Gallhuber
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
23
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Stürmische Zeiten am Weinwanderweg
Fam. Gallhuber
Fam. Fuchs
30
Fam. Hössl
Fam. Beranek
Fam. Fenness
Stürmische Zeiten am Weinwanderweg
Fam. Gallhuber
Fam. Fuchs
Fam. Riegler
So
03
Fam. Hössl
Fam. Riegler
Fam. Gallhuber
Fam. Fuchs
ABGESAGT: Most und Sturmfest!
10
Fam. Niegl
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
Stürmische Zeiten am Weinwanderweg
Fam. Gallhuber
17
Fam. Niegl
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Fam. Kreutzwiesner
Fam. Riegler
Stürmische Zeiten am Weinwanderweg
Fam. Gallhuber
Fam. Fuchs
24
Fam. Wieninger
Fam. Beranek
Stürmische Zeiten am Weinwanderweg
Fam. Gallhuber
Fam. Fuchs
 
 
WEBtivation - creative web solutions